);

"Imran, hvorfor holder du egentlig foredrag?"

Ganske enkelt fordi jeg elsker faglig formidling, hvor man interagerer med mange mennesker på en gang og har eksklusiv adgang til menneskers opmærksomhed i længere tid.

"Imran, hvorfor holder du egentlig foredrag?"

Ganske enkelt fordi jeg elsker faglig formidling, hvor man interagerer med mange mennesker på en gang og har eksklusiv adgang til menneskers opmærksomhed i længere tid.

Foredrag & Keynotes

imran_5

Baseret på min kombinerede speciallægeviden og IT-iværksættererfaringer har jeg afholdt over 200 foredrag og keynotes om digitaliseringens konsekvenser for mennesker i løbet af de sidste par år. 

Mine budskaber dækker bredt og tilpasses altid de enkelte målgrupper, som bla. tæller:

 • Familier
 • Institutioner
 • Biblioteker
 • Gymnasier, skoler & efterskoler
 • Små og store virksomheder
 • Offentlige institutioner
 • Kommuner
 • Regioner
 • Ministerier
  – og mange flere…

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til mig HER

Foredrag om det digitaliserede menneske

Her gennemgår jeg de forudsætninger, der er vigtige at kende til, hvis man vil forstå hvordan digitaliseringen har konkret påvirker mennesker samt hvad, der skal til, for at vi kan genvinde en større del af kontrollen over vores liv.
Foredraget henvender sig til højskoler, gymnasier, medborgerhuse, biblioteker o.l.

De seneste bevidsthedsteorier peger på, at mennesker er langt mindre bevidste om deres handlinger i hverdagen, end vi tror. Hvad betyder det for vores hverdag? Dette foredrag forklarer dig om hvordan bevidstheden virker og hvorfor viden betyder så forsvindende lidt i styringen af vores adfærd. Du lærer desuden om den vigtigste menneskelige egenskab, du bør kende til, for at lære at navigere bedre i dit eget liv.
Foredraget henvender sig til højskoler, gymnasier, medborgerhuse, biblioteker o.l.

I dette foredrag behandler jeg en af de største bekymringer for forældre i nutidens digitale liv. Er skærme farlige for børns hjerner? Hvordan undgår vi en samfundsudvikling som i Sydkorea, hvor det anslås, at 14% af teenagere er afhængige af spil og digitale medier? Hvad er de vigtigste egenskaber, børn bør lære i hjemmet, hvis de skal kunne lære at styre deres hjernes trang til dopamin? Og hvordan gør man det bedst?
Foredraget henvender sig til medborgerhuse, biblioteker o.l.

Her gennemgår jeg de 6 trin, som er vigtige for at kunne genetablere et familieliv, der tager hensyn til alle medlemmernes væsentligste behov. FLOW-modellen er min egenudviklede model for, hvordan man griber det moderne digitaliserede liv an på en måde, der sikrer, at man får prioriteret det, der betyder noget og samtidig lærer at forpligte sig mere til det.
Foredraget henvender sig til medborgerhuse, biblioteker o.l.

Foredrag om den digitaliserede institution

Vi har aldrig været mere oplyste eller have adgang til mere viden, end vi har idag. Dette skaber desværre ofte stor usikkerhed i forbindelse med børneopdragelsen, fordi det er meget nemt at komme til at gøre noget forkert.
Men hvad siger videnskaben om børns opdragelse og brugen af digitale medier ? Det gennemgås i store træk i dette foredrag.
Foredraget egner sig både til mødregrupper, sundhedsplejersker eller andre med interesse for emnet.

Flere og flere skoler og uddannelsesinstitutioner begynder at skabe rammer for hvordan man bør anvende skærme i institutionen og hvilke regler, der bør implementeres. I dette foredrag gennemgås fordele og ulemper ved skærmbrugen, så der kan skabes et mere nuanceret beslutningsgrundlag.
Foredraget egner sig både til rene lærergrupper, åbne forældreaftener eller som debatoplæg med deltagelse af både lærere, forældre og elever fra udskolingen.

Nogle af de seneste undersøgelser peger på, at hver anden gymnasiepige har svært ved at koncentrere sig i skoletiden, mens andre undersøgelser peger på, at 60% af alle unge mellem 16-24 år ikke får nok søvn. 

Men hvordan ser det egentlig ud på jeres gymnasium eller uddannelsesinstitution? I dette foredrag afdækkes elevernes digitale vaner på jeres institution inden foredraget og kan derfor skabe øget bevidsthed hos de unge om deres egne vaner og give jer et godt afsæt for diskussioner om digital sundhed og dannelse. 

Her gennemgår jeg nogle af de principper, som er vigtige for at kunne få skabt et fælles fodslag mellem forældre og lærere ift. børnenes indlæring. Hvad er rimeligt og vigtigst at fokusere på, når opgaven er, at sikre eleverne de optimale læringsbetingelser i skoletiden? Hvordan sikrer man en sund digital tilgang?

Se et eksempel på et skoleforedrag her:

Afspil video

Se et eksempel på et virksomhedsforedrag her:

Foredrag om den digitaliserede virksomhed

Her gennemgås de faktorer, der spiller ind på mennesker evne til at præstere op til deres bedste. Denne viden er essentiel for dig som leder, da du herved bedre kan understøtte det menneske, du skal lede. Du får værktøjerne til at kunne italesætte de ting, der betyder noget for menneskers produktivitet uden at kompromittere deres privatliv.
Foredraget egner sig især til ledere og VL-grupper.

I en tid, hvor alle virksomheder skal forholde sig til den teknologiske disruption, overses den største fare. Nemlig, at medarbejderne i virksomheden tabes af syne og derfor ender med at blive disruptet i stedet. I dette foredrag gennemgås de principper for sund digitalisering, hvor det menneskelige perspektiv er bevaret midt i det teknologiske kaos.
Foredraget egner sig til medarbejdere, ledere og gå-hjem-møder.

Her beskriver jeg på baggrund af tusindvis af helbredssamtaler med danske top- og mellemledere de principper, man bør have fokus på, hvis man ønsker at bevare sundheden i krop og sind. Min egenudviklede FLOW-model gennemgås sammen med værktøjer, der kan sikre, at man kan gøre sundhed til et dagligt grundvilkår.
Foredraget egner sig til medarbejdere, ledere og gå-hjem-møder.

Sundhedsindsatsen i mange virksomheder er for upræcis i forhold til at understøtte medarbejderne muligheder for at passe bedre på dem selv. I dette foredrag gennemgår Imran Rashid de principper og konkrete sundhedspolitikker, som enhver virksomhed nemt kan have fokus på, hvis den vil hjælpe medarbejderne til at hjælpe sig selv bedre.
Foredraget egner sig til HR-chefer samt alle, der er interesserede i et sundere arbejdsmiljø, der virker sundhedsfremmende.

Foredrag om det digitaliserede samfund

I dette foredrag punkterer jeg myten om, at viden er vejen til succes. Gennem en række konkrete eksempler demonstrerer jeg hvorfor, vi som samfund er nødt til at redefinere os fra at være et videnssamfund til i stedet at fokusere på vedholdenhed, hvis vi skal overleve digitaliseringens skyggesider. I foredraget forklarer jeg også, hvor og hvordan denne transformation bør finde sted.

Vi ser i stigende grad teknologi finde vej ind i sundhedsvæsnet også. Men hvordan sikrer vi os at vi ikke blot ender med at implementere teknologiske løsninger, men rent faktisk sikrer, at vi får forbedrede sundhedstilbud?Gennem konkrete eksempler på innovation og IT-understøttede redskaber, sættes der i dette foredrag ord på fremtidens patienter og det sundhedsvæsen, der vil kunne hjælpe dem bedst.

Er begrebet den digitale junkie blot en myte? Eller hvad er de konkrete risici som samfundet er nødt til at forholde sig til, hvis vi står overfor en generation af digitale afhængige individer, der ikke længere selv er herre over deres liv? Hvordan undgår vi som samfund, at en hel generation ender med at blive ramt af de digitale følgesygdomme, der nemt kan blive en risikofaktor, der slår flere mennesker ihjel end rygning, alkohol og overvægt tilsammen. Det er et af de store spørgsmål, som fremtidens samfund kommer til at tage stilling til og som jeg i dette foredrag giver mit bud på..

Din smartphone er designet til at hacke din hjerne så du bruger så meget tid på den som muligt. I dette foredrag forklarer jeg, hvilke psykologiske faktorer, der er i spil, forklarer fænomener som nudging og ikke mindst, hvorfor menneskehjernen er sårbar overfor disse metoder. Du lærer dog også konkrete værktøjer til, hvordan du bedre kan lære at beskytte dig.

Konsulentarbejde / Workshops mv.

Min kombinerede lægefaglige, teknologikyndige og innovationsmæssige baggrund gør, at jeg relativt nemt kan varetage følgende konsulentopgaver specielt indenfor innovation & digitalisering i sundhedsvæsenet. Bl.a. er jeg strategisk sundhedspartner for landets største pensionsselskab PFA. 

Jeg har desuden stor erfaring fra såvel startup-miljøet som corporate innovation. Kontakt mig derfor, hvis du skal bruge hjælp indenfor flg. områder:

 • Markedsanalyser
 • Strategisk sparring
 • Brainstorm
 • Pretotyping
 • Go-to-market strategier
 • Interessentanalyser
 • Salgsstrategier
 • Afholdelse af workshops
 • – og meget mere.

Det gør kunderne - indimellem...😀

Afspil video

Det siger kunderne...

 • Rådet for Sikker Trafik

 • Imran afholdte et yderst spændende og inspirerende oplæg om hjernens udfordringer i trafikken på Trafiksikkerhedskonferencen – afholdt af Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension – den 12. september 2018. Her gjorde han blandt andet deltagerne klogere på de mange distraktioner som hjernen udsættes for i trafikken og på hvordan digitaliseringen påvirker vores liv. Vores efterfølgende evaluering viste, at deltagerne var yderst tilfredse med oplægget, og jeg anbefaler alle med interesse i digitaliseringens konsekvenser at opleve Imrans oplæg.

  Mathias Hjorth Frederiksen

 • Timelog

 • Imran Rashid leverede et super inspirerende oplæg hos TimeLog. På 1,5 time blev vi ført igennem den menneskelige hjernes udvikling, lærte om behovsstyring og belønning og om hvor meget de sociale medier ved om vores måde at agere på.
  Jeg er blevet meget bevidst om mine vaner og mønstre, og har fået redskaber som jeg kan bruge til mine børn, når de er online.

  Melanie Smith Rasmussen

 • CIMT, Region Hovedstaden

 • Imran leverede et stærkt underholdende og tankevækkende foredrag, der gav perspektiv både i arbejdsmæssig og privat sammenhæng. Kombinationen af Imrans lægefaglighed og teknologiske indsigt giver et unikt indblik i den teknologiske udvikling og hvad denne betyder for os – både som enkeltindivider og som en aktør inden for det danske sundhedsvæsen. De til tider opsigtsvækkende pointer og budskaber blev leveret træfsikkert og med stort overskud. Jeg kan kun anbefale Imran.

  Alexander Sairanen

 • De kommunale Tandplejer i Region Nordjylland 

 • Jeg har naturligvis ikke hørt fra samtlige 120 deltagere, men dem, jeg har hørt fra (undertegnede inclusive), var meget begejstrede. Imran er en suverænt dygtig formidler. Han forstår at fastholde opmærksomheden fra sine lyttere, fordi han er god til at veksle mellem facts, sjove men aktuelle kommentarer og eksempler som alle kan relatere til. Han er seriøs, vidende og engageret. Han er ligeledes god til at bevæge sig på “scenen” og giver på denne måde liv til sit budskab.

  Jytte Dorethe Nielsen

 • Foreningen af Speciallæger

  Det var helt fantastisk – blændende formidler – tryllebandt hele salen.

  Lene Christensen

 • Aarhus Universitet

  Utrolig godt og inspirerende foredrag. Det har virkelig sat nogle tanker i gang ved vores administrative medarbejdere.

  Bjørn Vinding Gulbech

 • Dragør Kommune

  Imran Rashid leverede et humoristisk oplæg der fangede publikum godt.

  Jesper Togsverd Larsen

 • Akademiet for Talentfulde Unge Syd

  Deltagerne siger: – Det var rigtig interessant og relevant – og herigennem fik man også en mere faglig indsigt inden for området samt værktøjer/nye refleksioner med hjem. – Fik et personligt indblik i, hvorfor og hvor meget man rent faktisk kan blive “afhængig” af sin mobil og sociale medier osv. Det var super spændende. – Fik en generel forståelse af den medialiserede hverdag, og hvilke tankeprocesser og grunde der ligger bag denne – altså de internationale virksomheders intentioner – Han var super god til at holde foredraget underholdende og han var sjov samtidig – Både innovative redskaber og metoder samt viden det kan bruges i hverdagen og i gymnasiet – Jeg fik en indledende og god viden omkring emnet og helt konkrete værktøjer til, hvordan jeg bekæmper problemstillingerne forbundet med teknologi. – Det var en rar og god afslutning på dette semester og fik mig virkelig til at reflektere over hvor digitaliseret min hverdag er og at jeg godt kunne tænke mig at ændre på det. – Super god foredragsholder! Helt fantastisk og helt klart det foredrag jeg bedst har kunne lide

  Janne Hansen

 • Waldemarsbo efterskole

  Imran Rashid er en dygtig formidler af en meget relevant og vedkommende budskab. Det absolut anbefalesværdigt.

  Tine Engell Kjøller

 • VL

  Overbevisende og professionelt fremstillet. Velforberedt og velunderbygget, med nærværende fortællinger.

  Gitte Haar

 • Bossard Denmark A/S

  Supergodt foredrag. Imran Rashid gav alle noget at tænke over.

  Charlotte Sørensen

 • Toksværd kirke

  Kompetent og spændende ikke mindst den del der omhandler vores hjerne og måden vi former den på – dvs der er noget vi har ansvar for og som betyder noget for vores fællesskaber og sociale kommunikation.

  Sanne Grunnet

 • Morsø Erhvervsråd

  Imran Rashid er meget god til at tolke sine tilhørere og fanger hurtigt de stemninger der er igennem hans foredrag og bruger dem positivt.

  Gitte Kjærgaard

 • Efterskolen Aadalen

  Virkelig godt og tilpasset deltagerne.

  Hanne Poulsen

 • Aalborg Studenterkursus

  Foredraget var en fin blanding af videnskabelige fakta i indbydende indpakning og en klar holdning. “Sluk” falder godt ind i vores skoles arbejde med at udvikle undervisningen, så der bliver tid og rum til fordybelse, hvor mobiltelefoner og sociale medier anvendes med omtanke og i begrænset omfang.

  Hans Gregersen

 • Ladies Circle

  Vi kunne godt have hørt på Imran i mindst en time mere.

  Susan Magnussen

 • DISN

  De Danske Internationale Skolers Netværk (DISN) har focus på elevtrivsel og ønsket i den forbindelse inspiration til videre arbejde med ‘online generationen’ på skolerne. Skoleledere, elever og lærere fik stor glæde af at lære mere om hjernen, skærmbrug og selvdisciplin til foredrag og worksho. Dialogerne er godt igang i vores skolesamfund. Tak for en inspirerende og engagerende dag!

  Johanne Skaanes-Allo

 • HK Østjylland

  Super relevant foredrag, som øjenåbner overfor alle de digitale fælder, vi falder i, hvorfor og hvad skal vi være obs på – dog uden pegefingermoral.

  Pia Hartvig

 • Industriens Uddannelser

  Imran gav et yderst velgennembearbejdet og spændendende oplæg på vores konference. Det var et oplæg som gav virkelig god indsigt i, hvilken udvikling digitaliseringen har taget de seneste 10 år og hvorfor det er så vigtigt, at vi finder en sund måde at omgås de nye digitale teknologier på. Imran var rigtig god til at sætte ord på nogle af de skred der er sket i vores samfund som følge af udviklingen inden for de digitale teknologier. Og ikke mindst var han rigtig god til at forklare, hvad vi alle kan gøre for at leve med de nye teknologiske muligheder på en måde, som er til gavn og nytte for os selv og dem vi holder af.

  Christina Stougaard Hansen

 • Sorø Privatskole

  Det var et super godt oplæg, spændende, indlevende og inspirerende indhold. Imran var velovervejet, sjov og yderst professionelt. Vi havde en oplevelse af, at han virkelig var inde i stoffet, både med erfaring og viden.

  Johnnie Christiansen