);

"Imran, må jeg lige spørge om noget?"

Ja, endelig. Men start med at læse denne side først. Og derefter mine artikler. Og derefter kan du skrive, hvis du stadig har brug for hjælp. 🙂

"Imran, må jeg lige spørge om noget?"

Ja, endelig. Men start med at læse denne side først. Og derefter mine artikler. Og derefter kan du skrive, hvis du stadig har brug for hjælp. 🙂

FAQ

Hvad er problemet med smartphones?

Det korte svar: ingenting. Teknologi i sig selv er bare et redskab, som man kan bruge til både gode og dårlige ting. Udfordringen er bare, set fra mit synspunkt, at vi i de sidste 10 år ikke har været kritiske nok omkring brugen af teknologien til at kunne udvikle nogle sunde digitale vaner, men istedet er blevet præget af en masse uvaner, der skaber skadelige konsekvenser. 

Skal man forbyde smartphones i skolerne?

Det kommer an på, hvad man ønsker at opnå. Man bør på alle skoler tilstræbe, at man får skabt et rum, hvori eleverne kan fordybe sig og koncentrere sig. 

Da vi ved fra studier, at alene tilstedeværelsen af en smartphone kan påvirke ens koncentration negativt, så mener jeg, at man i alle skoler som minimum bør forholde sig til brugen af smartphones og regulere dem, hvis man kan se, at brugen af dem skader det sociale fælleskab eller sammenhold. 

Samtidig har et helt nyt dansk studie påvist, at en restriktiv tilgang til brugen af smartphones i Folkeskolen skaber bedre sociale relationer og trivsel blandt eleverne.  

Hvad er sunde digitale vaner?

Sunde Digitale Vaner er betegnelsen for mit strategiske samarbejde med PFA, der skal hjælpe deres virksomhedskunder med at udvikle sundere vaner. Hvis du er kunde i PFA og ønsker at høre nærmere om dette tilbud, så skriv til din kontaktperson i PFA. 

Hvis du ikke er kunde i PFA eller bare ønsker at høre nærmere om sundhedstilbuddet kan du sende mig en besked

Hvad er de skadelige konsekvenser af teknologien?

På grund af den korte varighed, vi har haft teknologien i, kan vi på nuværende tidspunkt ikke entydigt sige, at der er en direkte årsagssammenhæng mellem teknologi og symptomer. 

Men efter at have gennemgået litteraturen på området, så mener jeg alligevel, at der er grund til at råbe vagt i gevær, da der er en del studier, der på viser sammenhænge af skadelig karakter. 

 

hvad er center for digital sundhed?

Det er dels min egen konsulentvirksomhed og så er det også navnet på det forslag, som fik bevilget 10 mio. kroner fra Satspuljemidlerne i 2018. Målet er at der forskes i digital sundhed, så vi kan udvikle retningslinjer på lige fod med øvrig sund folkeoplysning om kost, rygning, alkohol og motion. 

Er smartphones ikke bare det samme som tv, radio, tegneserier og rock'n'roll?

Nej, det mener jeg i høj grad ikke er tilfældet. Den store forskel på tidligere tiders underholdningsindustrier og det, som vi ser i disse år, er, at verdens største techfirmaer ida ved så meget om dig, at de kan skabe indhold, som har vanedannende karakter, som udkonkurrerer en masse andre vigtigere ting. Det sker gennem adfærdsdesign, som er baseret på dyb neurovidenskabelig forskning og forståelse af hvilke mekanismer, som hjernen fungerer efter. 

Læs mere om digital sundhed på disse hjemmesider:

[wp_links_page display="list" desc="content"]